Velkommen til Bodøs storhandelssenter

Virksomhetene i Bodø Næringpark har en samlet omsetning på ca. 1 milliard kroner i året. Næringsparken har en bygningmasse som er egnet for både butikker for plasskrevende varer, kontor og lager. Tomten er på ca 46.500m2. Ca 30 virksomheter som til sammen sysselsetter 200 ansatte er etablert i næringsparken.